אבחון פסיכוטכני אונליין
דרך חכמה למיון עובדים

גיוס מהיר וחסכוני

מחירון

גיוס חסכוני

אם צריך, שנה את הערכים שבהמשך למה שמקובל אצלך בארגון

זמן ריאיון ראשוני ממוצע בדקות כמות ראיונות יומית ממוצעת
עלות כוללת של הארגון על שעת ריאיון ראשוני זמן ריאיון מקצועי ממוצע בדקות
אחוז הראיונות הממשיכים לראיון מקצועי % עלות כוללת של הארגון על שעת ריאיון מקצועי
עלות ממוצעת של מבחן פסיכוטכני מלא כמות מבחנים מלאים ממוצעת לחודש
אחוזי שימוש במערכת לוגיפס % עלות בחינה בלוגיפס (בחר מתוך הרשימה)

* במידה והארגון בחן את המועמד מביתו (כישורים או אישיות מקוצר), לא יחויב בגין הבחינה החוזרת בבית העסק בעבור הבחינה החוזרת (כישורים או אישיות לפי העניין).

לחץ/י על כדי לראות כמה כסף תוכל לחסוך לארגונך מדי חודש על ידי שימוש בלוגיפס.

גיוס מהיר

השיטה הנהוגה כיום ולפיה על המועמד להגיע לארגון כדי "להתחיל תהליך" מחייבת את המועמד לפנות לזה זמן. לעיתים קרובות זה מתנגש עם עבודתו הנוכחית, ולרוב התשובות מתקבלות כמה ימים לאחר הבחינה.

מתן אפשרות להיבחן מהבית או מהמובייל יוצרת מצב חדש: ברגע שהנבחן סיים את בחינת הסף, התשובה מתקבלת מידית! לתיבת הדוא"ל של מזמין המבחן (דוח לדוגמא בהמשך). התהליך מואץ בימים שלמים, המועמד כבר מסומן כמתאים מבחינה קוגניטיבית, ולכן גם לו וגם למעסיק יש יתר מוטיבציה להתקדם בתהליך ולפנות לזה זמן.

דו"ח לדוגמה